Twój koszyk:

Koszyk jest pusty

Szukaj:

 • Start
 • Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

TULKA TULENIE I KARMIENIE

Ochrona Twojej prywatności jest dla nas bardzo ważna. Wypełniając obowiązki informacyjne wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informujemy Ciebie, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dagmara Zawadzka, ul. Serbska 10b/10, 61-696 Poznań, prowadząca działalność nieewidencjonowaną – sklep internetowy pod adresem www.tulka.love („Sklep”) („Administrator”).

 2. W kwestiach dotyczących danych osobowych możesz się z nami kontaktować w następujący sposób:

  1. droga elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  2. drogą pocztową na adres: ul. Serbska 10b/10, 61-696 Poznań

  3. telefonicznie: 601370780.

 1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

  1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu świadczenia usług droga elektroniczną, w tym założenia i utrzymania Twojego konta w Sklepie zgodnie z Regulaminem Sklepu oraz w celu realizacji poszczególnych umów sprzedaży produktów w Sklepie;

  2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości;

  3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed ewentualnymi roszczeniami, w tym również rozpatrywania reklamacji. 

 1. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w tym podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie. 

 2. Twoje dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, dla których dane te zostały zebrane, w szczególności dane te będą przetwarzane nie dłużej niż wynika to z okresów przedawnienia dla roszczeń cywilnoprawnych, chyba że szczególne przepisy prawa nakładają obowiązek przetwarzania danych przez okres dłuższy.

 3. W zakresie określonym w RODO przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 4. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie Twoich danych osobowych.

 5. Przetwarzane przez Administratora Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich. W związki z Twoimi danymi nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

 6. Podanie przez Ciebie danych nie jest obowiązkowe, jednak w zakresie adresu e-mail, jest niezbędne do założenia konta w Sklepie, natomiast w zakresie danych adresowych i kontaktowych jest niezbędne do dokonania wysyłki produktów zakupionych w Sklepie. 

Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie w szczególności przypadku gdyby potrzeba lub obowiązek wprowadzenia takich zmian wynikały ze stosownych przepisów prawa, w tym zmian odbiorców danych. Osoby, których dane są przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności zostaną powiadomieni o jej zmianach z wyprzedzeniem.